nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Regulamin korzystania z serwisu nauko.pl

ZASADY OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu nauko.pl (dalej jako serwis). Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, o którym jest mowa w punkcie 2 poniżej, w części lub całości. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.


2. Właścicielem serwisu jest firma Novum z siedzibą przy ul. Chmielnik 425, 36-016 Chmielnik, NIP 813-308-72-63 zwanej dalej właścicielem


3. Zabrania się umieszczania w serwisie treści o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych oraz treści niezgodnych lub naruszających Polskiego Prawo.


4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który umieścił daną treść do edycji lub kasowania treści umieszczonych w serwisie przez Użytkownika.


5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres admin@nauko.pl.


PRAWA AUTORSKIE


1. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność właściciela seriwsu lub zostały wykorzystane za zgodą osób/podmiotów uprawnionych.


2. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem serwisu.


3. Pojedyncze dokumenty publikowane przez właściciela w seriwsie mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związanych z tymi dokumentami.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Chociaż dołożono wszelkich starań by informacje w serwisie były jak najbardziej prawidłowe, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.


2. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Właściciel serwisu nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych w serwisie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne.