nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 
 

Znaleźliśmy dla Ciebie 16 zestawów
na etapie edukacji: Liceum i Technikum

Zbiór wartości funkcji - kartkówka
Zawiera: 6 zadań
Odczytywanie zbioru wartości funkcji z jej wykresu.

Dodano: 2020-03-20 18:11:07
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia

Dziedzina funkcji - kartkówka
Zawiera: 6 zadań
Kartkówka z kilku zadań dotyczących wyznaczania dziedziny funkcji.

Dodano: 2020-03-19 08:55:33
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia

Długość odcinka - zadania na lekcję - kopia
Zawiera: 4 zadania
Zadania z pełnymi rozwiązaniami pokazującymi jak należy obliczyć długość odcinka (odległość między dwoma punktami). Materiał ćwiczeniowy do samodzielnej pracy na lekcji.

Dodano: 2014-06-14 10:44:15
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 2
długość odcinka 2 Zadania  Zestawy  Multimedia

Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej
Zawiera: 3 zadania
Zadania na wyznaczanie wzoru funkcji liniowej. Praca na lekcji.

Dodano: 2019-09-11 17:16:13
Słowa kluczowe:
wzór funkcji liniowej
wzór funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty współliniowe
punkty współliniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia

Test wstępny
Zawiera: 16 zadań

Dodano: 2019-02-03 22:24:56
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
układ równań sprzeczny
układ równań sprzeczny Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
równania z wartością bezwzględną
równania z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
równania liniowe z wartością bezwzględną
równania liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
promień okręgu opisanego
promień okręgu opisanego Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie wykresów
odczytywanie wykresów Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo klasyczne
prawdopodobieństwo klasyczne Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia

Logarytmy i kombinatoryka
Zawiera: 12 zadań

Dodano: 2017-10-17 07:46:26
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia

Nierówności kwadratowe - kartkówka
Zawiera: 7 zadań
Kartkówka z nierówności kwadratowych. Zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.

Dodano: 2017-05-06 12:11:04
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe 1
nierówności kwadratowe 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe 2
nierówności kwadratowe 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe 3
nierówności kwadratowe 3 Zadania  Zestawy  Multimedia

Geometria przestrzenna - sprawdzian
Zawiera: 22 zadań

Zadania  zamknięte ze stereometrii. Powtórka z graniastosłupów, ostrosłupów oraz brył obrotowych.

Dodano: 2015-01-30 08:57:09
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy stożka
przekrój osiowy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna prostopadłościanu
przekątna prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup prawidłowy trójkątny
ostrosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup o podstawie rombu
graniastosłup o podstawie rombu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupów
objętość graniastosłupów Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna graniastosłupa
przekątna graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy czworokątny
graniastosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w graniastosłupach
kąty w graniastosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole prostopadłościanu
pole prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupach
kąty w ostrosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość ostrosłupa
wysokość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
pole podstawy stożka
pole podstawy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole podstawy ostrosłupa
pole podstawy ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni ostrosłupa
pole powierzchni ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup o podstawie trójkąta
ostrosłup o podstawie trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość stożka
wysokość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni kuli
pole powierzchni kuli Zadania  Zestawy  Multimedia
krawędzie prostopadłościanu
krawędzie prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni prostopadłościanu
pole powierzchni prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołki ostrosłupa
wierzchołki ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
krawędzie ostrosłupa
krawędzie ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
kąt rozwarcia stożka
kąt rozwarcia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna sześcianu
przekątna sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia

Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowej
Zawiera: 3 zadania
Przesuwanie wykresu o pewną liczbę jednostek w lewo lub w prawo.Translacja o wektor (poziom rozszerzony).

Dodano: 2014-08-19 13:35:54
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia

Przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej - różne przekształcenia
Zawiera: 36 zadań
Podstawowe przekształcenia: przesunięcie równoległe (translacja), symetria osiowa względem osi OX o OY, symetria środkowa względem punktu (0,0), powinowactwo prostokątne, wykres z wartością bezwzględną typu |f(x)| oraz f(|x|).

Dodano: 2014-08-27 08:41:54
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 2
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 1
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 4
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 3
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 6
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 12
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 13
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 13 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 14
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 14 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 15
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 16
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 16 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 19
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 19 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 18
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 17
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 17 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 20
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 20 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 21
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 21 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 22
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 22 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 23
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 23 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 24
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 24 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 25
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 25 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 26
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 26 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 29
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 29 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 31
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 31 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 33
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 33 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37 Zadania  Zestawy  Multimedia

Długość odcinka - zadania na lekcję
Zawiera: 4 zadania
Zadania z pełnymi rozwiązaniami pokazującymi jak należy obliczyć długość odcinka (odległość między dwoma punktami). Materiał ćwiczeniowy do samodzielnej pracy na lekcji.

Dodano: 2014-06-14 10:44:15
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 2
długość odcinka 2 Zadania  Zestawy  Multimedia

Długość odcinka - zadania na lekcję - kopia
Zawiera: 5 zadań
Zadania z pełnymi rozwiązaniami pokazującymi jak należy obliczyć długość odcinka (odległość między dwoma punktami). Materiał ćwiczeniowy do samodzielnej pracy na lekcji.

Dodano: 2014-06-14 10:44:15
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 2
długość odcinka 2 Zadania  Zestawy  Multimedia

Wzory z geometrii analitycznej
Zawiera: 4 zadania
Kartkówka sprawdzająca wiedzę ucznia z zapamiętania wybranych wzorów: równanie okręgu, odległość punktu od prostej, środek odcinka.

Dodano: 2014-06-14 16:33:48
Słowa kluczowe:
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia

Równanie okręgu - sprawdzian
Zawiera: 6 zadań
Zadania różnych typów, sprawdzające umiejętności ucznia z zakresu pisania równania okręgu.

Dodano: 2014-06-10 17:41:50
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 14
równanie okręgu 14 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 9
równanie okręgu 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów 3
wzajemne położenie okręgów 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 11
równanie okręgu 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 1
równanie okręgu 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 7
równanie okręgu 7 Zadania  Zestawy  Multimedia

Równanie okręgu
Zawiera: 3 zadania
Zadania sprawdzające umiejętność szukania równania okręgu o danym promieniu ##r## i przechodzącego przez dwa punkty ##A## i ##B##.

Dodano: 2014-06-10 10:19:21
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 14
równanie okręgu 14 Zadania  Zestawy  Multimedia