nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
 
 

Znaleźliśmy dla Ciebie 83 zestawów

Zadania otwarte z matur
Zawiera: 10 zadań
Zadania tekstowe prowadzące do ułożenia układu równań nieliniowych. Przez metodę podstawiania jedno równanie sprowadzalne do równania kwadratowego.

Dodano: 2015-03-07 19:03:04
Słowa kluczowe:
układy równań kwadratowych i liniowych
układy równań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy rówań kwadratowych i liniowych
układy rówań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia

Zadania maturalne - przykłady zadań kodowanych
Zawiera: 6 zadań
Przykładowe zadania kodowane z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Dodano: 2015-03-07 13:55:55
Słowa kluczowe:
równania z wartością bezwzględną
równania z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
równania liniowe z wartością bezwzględną
równania liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
pochodna funkcji wymiernej
pochodna funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
pole wycinka koła
pole wycinka koła Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzni całkowitej walca
pole powierzni całkowitej walca Zadania  Zestawy  Multimedia

Geometria przestrzenna - sprawdzian
Zawiera: 22 zadań

Zadania  zamknięte ze stereometrii. Powtórka z graniastosłupów, ostrosłupów oraz brył obrotowych.

Dodano: 2015-01-30 08:57:09
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy stożka
przekrój osiowy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna prostopadłościanu
przekątna prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup prawidłowy trójkątny
ostrosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup o podstawie rombu
graniastosłup o podstawie rombu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupów
objętość graniastosłupów Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna graniastosłupa
przekątna graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy czworokątny
graniastosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w graniastosłupach
kąty w graniastosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole prostopadłościanu
pole prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupach
kąty w ostrosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość ostrosłupa
wysokość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
pole podstawy stożka
pole podstawy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole podstawy ostrosłupa
pole podstawy ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni ostrosłupa
pole powierzchni ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup o podstawie trójkąta
ostrosłup o podstawie trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość stożka
wysokość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni kuli
pole powierzchni kuli Zadania  Zestawy  Multimedia
krawędzie prostopadłościanu
krawędzie prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni prostopadłościanu
pole powierzchni prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołki ostrosłupa
wierzchołki ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
krawędzie ostrosłupa
krawędzie ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
kąt rozwarcia stożka
kąt rozwarcia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna sześcianu
przekątna sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia

Kombinatoryka - kartkówka
Zawiera: 21 zadań
Kartkówka z kombinatoryki. Nacisk na zadania zamknięte z reguły mnożenia.

Dodano: 2014-11-06 08:47:14
Słowa kluczowe:
zdarzenia elementarne
zdarzenia elementarne Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia

zestaw testowy
Zawiera: 3 zadania
komentarz

Dodano: 2014-10-28 16:28:01
Słowa kluczowe:

Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowej
Zawiera: 3 zadania
Przesuwanie wykresu o pewną liczbę jednostek w lewo lub w prawo.Translacja o wektor (poziom rozszerzony).

Dodano: 2014-08-19 13:35:54
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia

Przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej - różne przekształcenia
Zawiera: 36 zadań
Podstawowe przekształcenia: przesunięcie równoległe (translacja), symetria osiowa względem osi OX o OY, symetria środkowa względem punktu (0,0), powinowactwo prostokątne, wykres z wartością bezwzględną typu |f(x)| oraz f(|x|).

Dodano: 2014-08-27 08:41:54
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 2
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 1
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 4
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 3
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 6
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 12
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 13
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 13 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 14
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 14 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 15
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 16
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 16 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 19
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 19 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 18
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 17
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 17 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 20
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 20 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 21
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 21 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 22
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 22 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 23
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 23 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 24
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 24 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 25
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 25 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 26
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 26 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 29
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 29 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 31
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 31 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 33
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 33 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37 Zadania  Zestawy  Multimedia

Matura z matematyki 2013 maj - poziom rozszerzony
Zawiera: 5 zadań
Zadania z matematyki na maturze majowej w 2014 roku - poziom rozszerzony. Do wszystkich zadań odpowiedzi, a dla niektórych różne sposoby rozwiązania.

Dodano: 2014-07-16 16:13:02
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trapez opisany na okręgu
trapez opisany na okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
równania trygonometryczne
równania trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia

Matura z matematyki - 2013 maj. Zadania otwarte
Zawiera: 9 zadań
Zadania otwarte z pełnymi rozwiązaniami. Istotną wartością jest przedstawienie różnych metody rozwiązania wybranego zadania.

Dodano: 2014-07-12 10:40:49
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia

Długość odcinka - zadania na lekcję
Zawiera: 4 zadania
Zadania z pełnymi rozwiązaniami pokazującymi jak należy obliczyć długość odcinka (odległość między dwoma punktami). Materiał ćwiczeniowy do samodzielnej pracy na lekcji.

Dodano: 2014-06-14 10:44:15
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 2
długość odcinka 2 Zadania  Zestawy  Multimedia

Długość odcinka - zadania na lekcję - kopia
Zawiera: 5 zadań
Zadania z pełnymi rozwiązaniami pokazującymi jak należy obliczyć długość odcinka (odległość między dwoma punktami). Materiał ćwiczeniowy do samodzielnej pracy na lekcji.

Dodano: 2014-06-14 10:44:15
Słowa kluczowe:
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 1
długość odcinka 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka 2
długość odcinka 2 Zadania  Zestawy  Multimedia

Wzory z geometrii analitycznej
Zawiera: 4 zadania
Kartkówka sprawdzająca wiedzę ucznia z zapamiętania wybranych wzorów: równanie okręgu, odległość punktu od prostej, środek odcinka.

Dodano: 2014-06-14 16:33:48
Słowa kluczowe:
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia

Równanie okręgu - sprawdzian
Zawiera: 6 zadań
Zadania różnych typów, sprawdzające umiejętności ucznia z zakresu pisania równania okręgu.

Dodano: 2014-06-10 17:41:50
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 14
równanie okręgu 14 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 9
równanie okręgu 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów 3
wzajemne położenie okręgów 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 11
równanie okręgu 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 1
równanie okręgu 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie okręgu 7
równanie okręgu 7 Zadania  Zestawy  Multimedia

Równanie okręgu
Zawiera: 3 zadania
Zadania sprawdzające umiejętność szukania równania okręgu o danym promieniu ##r## i przechodzącego przez dwa punkty ##A## i ##B##.

Dodano: 2014-06-10 10:19:21
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 14
równanie okręgu 14 Zadania  Zestawy  Multimedia

Mnożenie sumy przez jednomian
Zawiera: 57 zadań

Dodano: 2014-03-06 09:24:50
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 1
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 5
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 5 Zadania  Zestawy  Multimedia