nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Zadanie domowe

Zawiera: 5 zadań
Zadanie do samodzielnej pracy w domu - zadania otwarte z matur przygotowanych przez CKE.

Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia trygonometryczne
wyrażenia trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Dany jest wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.
 

Uzupełnij informacje na podstawie rysunku.
a) Dziedziną funkcji ##f## jest przedział: ................................................. .
b) Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział: ....................................... .
c) Funkcja ##f## przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do przedziałów: ................................... oraz ......................................... .
d) Funkcja ##f## jest malejąca w przedziałach: .................. oraz .............. .

Zadanie 2

 ( )
Rozwiąż równanie ##2x^{3}-18x=0##.

Zadanie 3

 ( )
Wykresem funkcji kwadratowej ##f(x)=2x^2+bx+c## jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt ##W=(4,0)##. Oblicz wartości współczynników ##b## i ##c##.

Zadanie 4

 ( )
Kąt ##\alpha## jest ostry i ##\cos \alpha =\frac{8}{17}##. Oblicz ##\sqrt{\operatorname{tg}^{2}\alpha +1}##.

Zadanie 5

 ( )
Punkty ##A=\left ( -9,-3 \right )## i ##B=\left ( 5,5 \right )## są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ##ABC##, w którym ##AB## jest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka ##C## wiedząc, że leży on na osi ##Ox##.