nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Zadania z funkcji liniowej - praca na lekcji. - kopia

Zawiera: 8 zadań

Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości niedodatnie funkcji
wartości niedodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Wykres funkcji liniowej ##y=2x-3## przecina oś ##Oy## w punkcie o współrzędnych

A. ##(0,-3)##                B. ##(-3,0)##                C. ##(0,2)##                D. ##(0,3)##

Zadanie 2

 ( )
Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem ##g(x)=(3-6m)x-2m## leży punkt ##P=(-2,14)##. Zatem

A. ##m=-1##               B. ##m=0##               C. ##m=1##               D. ##m=2##

Zadanie 3

 ( )
Funkcja liniowa ##f## jest określona wzorem ##f(x)=21-\frac{7}{3}x##. Miejscem zerowym funkcji ##f## jest

A. ##-9##                       B. ##-\frac{7}{3}##                       C. ##9##                       D. ##21##

Zadanie 4

 ( )
To samo miejsce zerowe co funkcja ##y=\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}## ma funkcja:

A. ##y=3x+4##                                    B. ##y=3x-4##
C. ##y=4x-3##                                    D. ##y=x+\frac{4}{3}##

Zadanie 5

 ( )
Miejscem zerowym funkcji liniowej ##f(x)=\sqrt{3}(x-1)-12## jest liczba

A. ##\sqrt{3}-4##        B. ##4\sqrt{3}+1##        C. ##4\sqrt{3}-1##        D. ##-\sqrt{3}+12##

Zadanie 6

 ( )
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x) = -4x + 7##

a) Sprawdź (wykonując obliczenia), który z podanych punktów ##A(3,
-5)##, ##B(-0,25; 6)##, ##C(-2, 15)## należy do wykresu funkcji f.
b) Podaj współrzędne punktu, w którym wykres funkcji ##f## przecina oś ##OY##.
c) Oblicz miejsce zerowe funkcji ##f##.
d) Naszkicuj wykres funkcji ##f##.

Zadanie 7

 ( )
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=-\frac{2}{3}x +4##
a) oblicz wartość wyrażenia ##2 \cdot f(-12)+3 \cdot f(9)##
b) oblicz dla jakich argumentow funkcja ##f## przyjmuje wartosci niedodatnie
c) naszkicuj wykres funkcji ##f##

Zadanie 8

 ( )
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=(3-a)x+2##.
Wyznacz liczbę ##a##, dla której:
a) punkt ##A=(-5,4)## należy do wykresu funkcji ##f##,
b) funkcja ##f## jest malejąca,
c) wykres funkcji ##f## oraz wykres funkcji ##g## określonej wzorem ##g(x)=-0,25x+8## przecinają oś ##Ox## w tym samym punkcie.