nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Walec - objętość i pole powierzchni.

Zawiera: 6 zadań
Zadania dotyczące pola powierzchni i objętości walca.

Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia walca
powierzchnia walca Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Oblicz objętość walca powstałego w wyniku obrotu prostokąta o bokach ##12## cm i ##16## cm wokół dłuższego boku.

Zadanie 2

 ( )
Przekrój osiowy walca jest kwadratem, którego przekątna jest równa ##24\sqrt{6}##. Oblicz objętość walca.

Zadanie 3

 ( )
Objętość walca jest równa ##729 \pi## cm3, a średnica podstawy walca jest ##2## razy dłuższa od jego wysokości. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

Zadanie 4

 ( )
Powierzchnia boczna walca jest kwadratem o przekątnej długości ##8\sqrt2## cm. Oblicz objętość tego walca.

Zadanie 5

 ( )
Podstawą walca jest koło o średnicy ##12\sqrt3## dm. Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##60^0##. Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca.

Zadanie 6

 ( )
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość ##6\sqrt{3}## i jest nachylona do płaszczyzny podstawy walca pod kątem ##60^0##. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca.