nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Sumy algebraiczne - redukcja wyrazów podobnych

Zawiera: 28 zadań
Zadania z wyrażeń algebraicznych dotyczące redukcji wyrazów podobnych.

Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 12
sumy algebraiczne 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 6
sumy algebraiczne 6 Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##2x+6x-4x+x##.

Zadanie 2

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##4a+9b+2b-5a##.

Zadanie 3

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##3a-7+5a-10a##.

Zadanie 4

 ( )
Czy wyrażenia ##5+6x## i ##6x+5## są takie same ? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5

 ( )
Czy wyrażenia ##a-b## i ##b-a## są takie same ? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 6

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##7a-3a+6##.

Zadanie 7

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##-4+3z-8z##.

Zadanie 8

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##4b-7+9##.

Zadanie 9

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##6,5b-7a+5a##.

Zadanie 10

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##-7,2x+8y-5x-5y##.

Zadanie 11

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##5a-6+3a##.

Zadanie 12

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##-3b+4b-2b##.

Zadanie 13

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##2c+1+6c-6##.

Zadanie 14

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##1,5a-2,5b+3,5a##.

Zadanie 15

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##-2x+3y-6x-5y##.

Zadanie 16

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##3b-a+0,6a+1,2a##.

Zadanie 17

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ## 2x^{2}+3xy-4x^{2}+1-xy##.

Zadanie 18

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ## a^{2}b-2aba+12+4a^{2}\cdot 2b-15##.

Zadanie 19

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##3x-2+2x-5##.

Zadanie 20

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##1,2a+a+3,5-2a-4##.

Zadanie 21

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##4m+3+n-3-n+2m##.

Zadanie 22

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ## x^{2}+x+2x^{2}-3x+3##.

Zadanie 23

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ## -3a^{3}+5a^{2}-5a^{3}-3a^{2}+7a##.

Zadanie 24

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##5a+6-3a-4##.

Zadanie 25

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##10k+5,5-2,5k-4,5k##.

Zadanie 26

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ## 2x^{2}+3x+x^{2}-3x-3+2x##.

Zadanie 27

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ## -2b^{3}+3b+2b^{2}-3b^{3}+b##.

Zadanie 28

 ( )
Zredukuj wyrazy podobne ##m-3n+1,6n+2n##.