nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Sprawdzian z geometrii przestrzennej

Zawiera: 7 zadań
 Zadania z matur.

Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
przekrój osiowy stożka
przekrój osiowy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni stożka
pole powierzchni stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup prawidłowy trójkątny
ostrosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe ##150 \ cm^{2}##. Objętość tego sześcianu jest równa

A. ##150 \ cm^{3}##             B. ##125 \ cm^{3}##             C. ##100 \ cm^{3}##            D. ##25 \ cm^{3}##

Zadanie 2

 ( )
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest ##3## razy krótsza od krawędzi podstawy, jest równe ##120##. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. ##\sqrt{10}##                 B. ##3\sqrt{10}##                 C. ##2##                 D. ##6##

Zadanie 3

 ( )
Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości ##7## jest równa ##28\sqrt{3}##. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. ##2##                           B. ##4##                           C. ##8##                           D. ##16##

Zadanie 4

 ( )
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym. Objętość stożka jest równa ##\frac{1}{3}\pi##. Tworząca ##l## stożka ma długość:

A. ##3\sqrt{2}##                     B. ##2##                     C. ##\sqrt{2}##                     D. ##3##

Zadanie 5

 ( )
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość ##12## i tworzy z bokiem, którego długość jest równa wysokości walca, kąt o mierze ##30^{\circ}##.
a) Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca.
b) Sprawdź, czy objętość tego walca jest większa od ##18\sqrt{3}##. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 6

 ( )
Tworząca stożka ma długość ##17##, a wysokość stożka jest krótsza od średnicy jego podstawy o ##22##. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego stożka.

Zadanie 7

 ( )
Trójkąt równoboczny ##ABC## jest podstawą ostrosłupa prawidłowego ##ABCS##, w którym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##60^\circ##, a krawędź boczna ma długość ##7## (zobacz rysunek). Oblicz objętość tego ostrosłupa.