nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Procenty - zadania z arkuszy CKE

Zawiera: 21 zadań

W zestawie zostały ujęte zadania z (poziomu podstawowego) dotyczące procentów, które zostały opracowane przez CKE i występowały w arkuszach maturalnych w latach 2010 - teraz (aktualizacja na bieżąco). Wszystkie zadania z tych arkuszy znajdują się tutaj.
Uwaga!
Pozostawiamy nauczycielom wychwycenie niewielkich różnic programowych występujących w nowej maturze (od 2015) w porównaniu do starej (np. równanie okręgu, wielomiany, itp.).

Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
usuwanie niewymierności
usuwanie niewymierności Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby niewymierne
liczby niewymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie równości
dowodzenie równości Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
równania z wartością bezwzględną
równania z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki arytmetyczne
pierwiastki arytmetyczne Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
błąd bezwzględny
błąd bezwzględny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
potęga o wykładniku wymiernym
potęga o wykładniku wymiernym Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na pierwiastkach
działania na pierwiastkach Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia liczb
reszta z dzielenia liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
własności liczb całkowitych
własności liczb całkowitych Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczenia procentowe
obliczenia procentowe Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Wskaż liczbę, której ##6##% jest równe ##6##.

A. ##0,36##                      B. ##3,6##                      C. ##10##                       D. ##100##

Zadanie 2

 ( )
Wskaż liczbę, której ##4##% jest równe ##8##.

A. ##3,2##                       B. ##32##                       C. ##100##                       D. ##200##

Zadanie 3

 ( )
Gdy od ##17##% liczby ##21## odejmiemy ##21##% liczby ##17##, to otrzymamy

A. ##0##                        B. ##\frac{4}{100}##                        C. ##3,57##                         D. ##4##

Zadanie 4

 ( )
Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jaka jest cena netto tego samochodu?

A. 34 663,86 zł           B. 36 600 zł           C. 44 995 zł           D. 55 372,14 zł

Zadanie 5

 ( )
Cena towaru bez podatku VAT jest równa ##60## zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości ##22##% kosztuje

A. ##73,20## zł               B. ##49,18## zł               C. ##60,22## zł              D. ##82## zł

Zadanie 6

 ( )
Buty, które kosztowały ##220## złotych, przeceniono i sprzedano za ##176## złotych. O ile procent obniżono cenę butów?

A. ##80 ##                        B. ##20 ##                        C. ##22##                       D. ##44##
 

Zadanie 7

 ( )
Liczby ##a## i ##c## są dodatnie. Liczba ##b## stanowi ##48##% liczby ##a## oraz ##32##% liczby ##c##. Wynika stąd, że

A. ##c =1,5a##          B. ##c =1,6a##          C. ##c = 0,8a##          D. ##c = 0,16a##

Zadanie 8

 ( )
Pierwsza rata, która stanowi ##9##% ceny roweru, jest równa ##189## zł. Rower kosztuje
A. ## 1701## zł               B. ##2100## zł              C. ##1890## zł               D. ##2091## zł

Zadanie 9

 ( )
Spodnie po obniżce ceny o ##30##% kosztują ##126##zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

A. ##163,80##zł                B. ##180##zł                C. ##294##zł                D. ##420##zł

Zadanie 10

 ( )
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o ##20##%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
 
A. ##10##%                     B. ##20##%                     C. ##30##%                     D. ##40##%

Zadanie 11

 ( )
Płyta kosztowała ##80## zł, a po obniżce ##60## zł. O ile procent obniżono cenę płyty?

A. ##20##%                    B. ##25##%                    C. ##33\frac{1}{3}##%                   D. ##75##%

Zadanie 12

 ( )
Cenę nart obniżono o ##20##%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze ##30##%. W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o

A. ##44##%                     B. ##50##%                     C. ##56##%                      D. ##60##%

Zadanie 13

 ( )
Cenę pewnego towaru najpierw obniżono o ##20##%, a następnie nową cenę podwyższono o ##10##%. W wyniku obu tych zmian cena towaru zmniejszyła się w stosunku do pierwotnej o

A. ##88##%                     B. ##15##%                     C. ##12##%                      D. ##10##%

Zadanie 14

 ( )
Cena towaru została podwyższona o ##30##%, a po pewnym czasie nową, wyższą cenę ponownie podwyższono, tym razem o ##10##%. W rezultacie obu podwyżek wyjściowa cena towaru zwiększyła się o

A.
##15##%                   B. ##20##%                   C. ##40##%                   D. ##43##%

Zadanie 15

 ( )
Cenę pewnego towaru podwyższono o ##20##% , a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o ##30##%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką

A. o ##50##%              B. o ##56##%              C. o ##60##%             D. o ##66##%

Zadanie 16

 ( )
Liczby ##a## i ##b## są dodatnie oraz ##12##% liczby ##a## jest równe ##15##% liczby ##b##. Stąd wynika, że ##a## jest równe

A. ##103##% liczby ##b##  B. ##125##% liczby ##b##  C. ##150##% liczby ##b##  D. ##153##% liczby ##b##

Zadanie 17

 ( )
Dany jest prostokąt o bokach ##a## i ##b## oraz prostokąt o bokach ##c## i ##d## . Długość boku ##c## to ##90##% długości boku ##a##. Długość boku ##d## to ##120##% długości boku ##b##. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach ##a## i ##b## stanowi pole prostokąta o bokach ##c## i ##d##.

Zadanie 18

 ( )
Kwotę ##1000## zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości ##4## % w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości ##19## %. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A. ##1000 \cdot \left(1-\frac{81}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##                         B. ##1000 \cdot \left(1+\frac{19}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##    
C.
##1000 \cdot \left(1+ \frac{81}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##                         D. ##1000 \cdot \left(1-\frac{19}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##

Zadanie 19

 ( )
Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólnikow w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek ##12:8:3:2##. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora ?

A. ##12\%##           B. ##32\%##           C. ##48\%##           D. ##52\%##

Zadanie 20

 ( )
Jeżeli liczba ##78## jest o ##50## % większa od liczby ##c##, to

A. ##c=60##                B. ##c=52##                C. ##c=48##               D. ##c=39##

Zadanie 21

 ( )
W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
 
A. ##4##%                      B. ##5##%                       C. ##20##%                      D. ##25##%