nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian

Zawiera: 8 zadań
Zadania dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.

Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 1
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4
mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni stożka
pole powierzchni stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne ## 5\left ( 8a+9 \right )+\left ( 4a-5 \right )##.

Zadanie 2

 ( )
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne ## 2\left ( 2x-4y \right )-3\left ( 2x+5y+2 \right )##.

Zadanie 3

 ( )
Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne ## -3x-5\left ( 3-2x \right )+5-2x##.

Zadanie 4

 ( )
Wymnóż i zredukuj wyrazy podobne: ## 3\left ( 4x-2z \right )-\left ( 5z+10x \right )##.

Zadanie 5

 ( )
Przekształć wyrażenie ## 2\left ( 3c+5 \right )+4\left ( 3+5c \right )+4+2c## na sumę i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

Zadanie 6

 ( )
Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych ##a\left ( 2a+b \right )-ab##.

Zadanie 7

 ( )
Zapisz jak najprościej ##4y\left ( 2x-y \right )-8xy+2y^{2}##.

Zadanie 8

 ( )
Zapisz w postaci sumy ## 3c^{2}\left ( -2c^{4}+c^{2}+3 \right )##.