nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Logarytmy - kartkówka

Zawiera: 9 zadań
Wybrane zadania maturalne z logarytmów.

Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Wartość wyrażenia ##\log_{2}\left ( \log 4+\log 25 \right )## jest równa

A. ##0##                          B. ##1##                          C. ##2##                          D. ##5##

Zadanie 2

 ( )
Dane są liczby ##x=\log_{\frac{1}{3}}9## i ##y=\log_2{18}-\log_2{9}##. Wówczas

A. ##x- y =-1 ##                                     B. ##x-y=3##     
C.
##x-y=1##                                        D. ##x-y=-3##

Zadanie 3

 ( )
Liczba ##-\frac{3}{2}\log 4+\frac{5}{3}\log 8## jest równa:

A. ##2\log 2##                    B. ##\log 24##                    C. ##2##                   D. ##8\log 2##

Zadanie 4

 ( )
Wartość wyrażenia ##2\log_{4}\sqrt{3}-\log_{4}48## jest równa
 
A. ##-2##                        B. ##-1##                        C. ##2##                         D. ##3##

Zadanie 5

 ( )
Wartość wyrażenia ##36^{\log_64}-7^{\log_716}## wynosi:

A.
##43##                      B. ##24##                       C. ##20##                       D. ##0##

Zadanie 6

 ( )
Wyrażenie ## \log_{4}\left ( 1-2x \right )## jest określone dla wszystkich liczb ##x## spełniających warunek

A. ## x> \frac{1}{2}##                 B. ## x< \frac{1}{2}##                 C. ## x\leq 0##                 D. ## x> 0##

Zadanie 7

 ( )
Wartość wyrażenia ##\log_5 0,04+\frac{1}{2}\log_{5}25\cdot \log_{5}125## jest równa

A. ##1##                   B. ##-2\frac{1}{4}##                   C. ##-2##                   D. ##0##

Zadanie 8

 ( )
Liczba ##\log_{2\sqrt{2}} (\sqrt{2})## jest równa

A. ##\frac{1}{3}##                         B. ##2##                      C. ##\frac{5}{2}##                      D. ##3## 

Zadanie 9

 ( )
Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem ##R=\log \frac{A}{A_0}##, gdzie ##A## oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, ##A_0=10^{-4}## cm jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile ##6,2## w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.