nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Kartkówka z zadań maturalnych 3

Zawiera: 5 zadań
Krótka 20 minutowa kartkówka z zadań maturalnych.

Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Rozwiąż równanie ##(-x^3+9x)(64x^3-1)=0##.

Zadanie 2

 ( )
Rozwiąż nierówność ##-2-x(x-1) > x(x-4)##.

Zadanie 3

 ( )
Funkcja kwadratowa ##f## określona jest wzorem ##f(x)=ax^2+bx+c##. Zbiorem rozwiązań nierówności ##f(x)<0## jest przedział ##(-6,0)##. Najmniejsza wartość funkcji ##f## jest równa ##-12##. Oblicz współczynniki ##a,b## i ##c## funkcji ##f##.

Zadanie 4

 ( )
Dane są punkty ##A=(0,0)##, ##B=(5,-2)##, ##C=(1,-4)##. Oblicz długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka ##B##.

Zadanie 5

 ( )
Ze zbioru liczb ##\left\{2,4,5,10\right\}## losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia ##A## polegającego na tym, że iloraz drugiej wylosowanej liczby przez pierwszą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą.