nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Kartkówka z zadań maturalnych 2

Zawiera: 7 zadań
Krótka kartkówka 15 minutowa z zadań zamkniętych.

Słowa kluczowe:
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji kwadratowej
miejsce zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu ##y = ax + b## przechodzącej przez punkty ##(0, − 2)## i ##(6, 2)## .
Wtedy

A. ##a=\frac{2}{3},\ b=-2##          B. ##a=3, \ b=-2##
C. ##a=\frac{3}{2}, \ b=2##             D. ##a=-3,\ b=2##

Zadanie 2

 ( )
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadatowej ##f(x)=3x^2+7x+c## jest liczba ##\frac{-7}{3}##. Wówczas ##c## jest równe

A. ##0##            B. ##1##           C. ##-98##           D. ##98##

Zadanie 3

 ( )
Rozwiązaniem równania ##\frac{x-5}{7-x}=\frac{1}{3}## jest liczba

A. ##-11##          B. ##\frac{11}{2}##          C. ##\frac{2}{11}##          D. ##11##

Zadanie 4

 ( )
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy 8. Wysokość tego trójkąta jest równa

A. ##4\sqrt{3}##               B. ##8\sqrt{3}##          C. ##12##          D. ##6##

Zadanie 5

 ( )
Trzech chłopców i dwie dziewczynki ustawiono w szereg. Na ile sposobów mogą to zrobić, jeśli dziewczynki mają stać z chłopcami przemiennie?

A. ##120##                         B.  ##8##                         C.  ##12##                         D.  ##5##

Zadanie 6

 ( )
Liczba ##2\sqrt{18}-\sqrt{32}## jest równa

A. ##2^{-\frac{3}{2}}##          B. ##2^{-\frac{1}{2}}##          C. ##2^{\frac{1}{2}}##          D. ##2^{\frac{3}{2}}##

Zadanie 7

 ( )
Wartość wyrażenia ##\sin 120^\circ−\cos 30^\circ## jest równa

A. ##\sin 90^\circ##           B. ##\sin 150^\circ##           C. ##\sin 0^\circ##           D. ##\sin 60^\circ##