nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Kartkówka z zadań maturalnych

Zawiera: 6 zadań
Krótka 15 minutowa kartkówka z zadań maturalnych zamkniętych.

Słowa kluczowe:
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji kwadratowej
miejsce zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Wykres przedstawia liczbę ocen, jakie otrzymała Karolina na koniec semestru.
Średnia ocen Karoliny jest równa:

A.
3,0                         B. 2,67                         C. 3,5                         D. 3,2


Zadanie 2

 ( )
Na wykresie funkcji ##f(x)=ax## leży punkt ##A=(1, 3)##. Wtedy liczba ##f(–2)## jest równa:

A. ##-9##                    B. ##-6##                    C. ##-3##                    D. ##0##

Zadanie 3

 ( )
Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział ##(-\infty,3\rangle## , może być określona wzorem

A. ##y=(x+2)^2-3##             B. ##y=-(x+3)^2##         
C.
##y=-(x-2)^2-3##          D. ##y=-x^2+3##

Zadanie 4

 ( )
Liczba ##(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2+2\sqrt{15}## jest równa

A. ##2+2\sqrt{15}##           B. ##8##           C. ##2+4\sqrt{15}##           D. ##2##
 

Zadanie 5

 ( )
Objętość walca o promieniu podstawy ##4## jest równa ##96\pi##. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe

A. ##16\pi##           B. ##24\pi##           C. ##32\pi##           D. ##48\pi##

Zadanie 6

 ( )
Punkty ##A, B## i ##C## leżą na okręgu o środku ##O## (zobacz rysunek). Zaznaczony na rysunku wypukły kąt środkowy ##AOB## ma miarę

A.
##60^\circ##           B. ##100^\circ##           C. ##120^\circ##           D. ##140^\circ##