nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Kartkówka z zadań maturalnych

Zawiera: 11 zadań
 

Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń trygonometrycznych
wartości wyrażeń trygonometrycznych Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie nierówności
dowodzenie nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Cenę pewnego towaru podwyższono o ##20##% , a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o ##30##%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką

A. o ##50##%              B. o ##56##%              C. o ##60##%             D. o ##66##%

Zadanie 2

 ( )
Dane są liczby ##x=\log_3\frac{1}{9}## i ##y=\log_29-\log_218##. Wówczas

A. ##x- y =-1 ##                 B. ##x-y=3##     
C.
##x-y=1##                    D. ##x-y=-3##

Zadanie 3

 ( )
Kąt rozwarcia stożka ma miarę ##120^\circ## , a tworząca tego stożka ma długość ##4##. Objętość tego stożka jest równa

A. ##36\pi##                  B. ##18\pi##                  C. ##24\pi##                  D. ##8\pi##

Zadanie 4

 ( )
Pole powierzchni bocznej walca jest równe ## 16\pi ##, a promień podstawy ma długość ##2##. Wysokość tego walca jest równa

A. ##4##                       B. ##8##                       C. ##4\pi##                       D. ##8\pi##

Zadanie 5

 ( )
Liczba ##\frac{5^{13}+25^6}{3\cdot5^{14}:25}## jest równa

A. ##2##                    B. ##\frac{19}{42}##                    C. ##\frac{5^{13}+1}{3}##                    D. ##\frac{5^{13}}{75}##

Zadanie 6

 ( )
Rozwiąż nierówność ##\left(x-\frac{1}{2}\right)x>3\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)##.

Zadanie 7

 ( )
Liczby ##x, y, 19## w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym ##x+y=8##. Oblicz ##x## i ##y##.

Zadanie 8

 ( )
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej ##f(x)=-2x^2+8x+c## jest przedział ##(-\infty,-21\rangle##. Oblicz wartość współczynnika ##c##.

Zadanie 9

 ( )
Kąt ##\alpha## jest ostry i spełniona jest równość ##\sin \alpha +\cos \alpha =\frac{\sqrt{7}}{2}##. Oblicz wartość wyrażenia ##(\sin \alpha -\cos \alpha)^2##.

Zadanie 10

 ( )
Udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej ##x## prawdziwa jest nierówność ##4x+\frac{1}{x}\geqslant 4##.

Zadanie 11

 ( )
Dany jest ciąg arytmetyczny ##(a_n)##, określony dla ##n\geqslant 1##, w którym spełniona jest równość ##a_{21}+a_{24}+a_{27}+a_{30}=100##. Oblicz sumę ##a_{25}+a_{26}##.