nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Kartkówka - trygonometria i ciągi liczbowe

Zawiera: 4 zadania
Kartkówka 15 minutowa z zadań powtórzeniowych z trygonometrii i ciągów liczbowych.

Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia trygonometrycznego
wartość wyrażenia trygonometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia trygonometryczne
wyrażenia trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Jeżeli kąt ##\alpha## jest ostry i ##\operatorname{tg}\alpha =\frac{3}{4}##, to ##\frac{2-\cos \alpha }{2+\cos \alpha }## równa się
 
A. ##-1##                        B. ##-\frac{1}{3}##                        C. ##\frac{3}{7}##                        D. ##\frac{84}{25}##

Zadanie 2

 ( )
Korzystając z danych przedstawionych na rysunku, oblicz wartość wyrażenia:
##\operatorname{tg}^{2}\beta -5\sin \beta \cdot\operatorname{ctg}\alpha +\sqrt{1-\cos ^{2}\alpha } ##.

Zadanie 3

 ( )
Suma czwartego i siódmego wyrazu ciągu arytmetycznego wynosi ##86##, a suma drugiego i trzynastego wyrazu tego ciągu jest rowna ##22##. Znajdź pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Zadanie 4

 ( )
Dany jest ciąg geometryczny ##(a_n)##, w którym ##a_4= 72## i ##a_1 = 9## . Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{2}##               B. ##q=\frac{1}{6}##               C. ##q=\frac{1}{4}##               D. ##q=2##