nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

fizyka+123 - kopia

Zawiera: 7 zadań

Słowa kluczowe:

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Na rysunku przedstawiono bieg promieni rozchodzących się z punktu ##P## i przechodzących przez soczewkę, o której nie wiemy, czy jest to soczewka skupiająca, czy rozpraszająca.
Odcinek o długości równej ogniskowej soczewki jest poniżej oznaczony cyfrą


A.
##1##           B. ##2##           C. ##3##            D. ##4##
 

Zadanie 2

 ( )
Cząstka naładowana ##\mathrm{I}## porusza się w stronę przewodnika prostoliniowego, a cząstka naładowana ##\mathrm{II}## - równolegle do tego przwodnika (rys. obok). Gdy przez przewodnik zaczął płynąć prąd,

A. tor obu cząstek uległ odchyleniu
B. odchyleniu uległ tylko tor cząstki ##\mathrm{I}##
C. odchyleniu uległ tylko tor cząstki ##\mathrm{II}##
D. tor żadnej z cząstek nie uległ odchyleniu

Zadanie 3

 ( )
Promień laserowy pada z powietrza na grubą szklaną płytę. Prawidłowy bieg promienia przechodzącego przez płytę jest oznaczony cyfrą

A. ##1##            B. ##2##             C. ##3##              D. ##4##

Zadanie 4

 ( )
Jurij Gagarin przebywał w statku kosmicznym Wostok-1 na orbicie okołoziemskiej ok. ##68## minut, co odpowiada torowi od punktu ##A## do punktu ##B## na rysunku obok. Gdyby Gagarin wykonał pełne okrążenie, to twałoby ono ##89## minut. Wysokość lotu orbitalnego nad powierzchnią Ziemi przyjmijmy jako stałą i równą ##240## km. Oblicz, z jaką prędkością poruszał się Wostok-1 i jaką przebył drogę.

Zadanie 5

 ( )
Naciągamy łuk i wypuszczamy strzałę. Wpisz w pustych polach nazwy rodzajów energii, tak aby diagram poprawnie opisywał przemiany energii w tym procesie.

Zadanie 6

 ( )
Praca wykonana przy napinaniu łuku wynosiła ##150## J. Oblicz wartość prędkości strzały o masie ##40## g wystrzelonej z tego łuku. Pomiń energię związaną z ruchem części samego łuku (np. cięciwy) oraz inne straty energii mechanicznej.

Zadanie 7

 ( )
W naczyniu znajdował się gaz pod ciśnieniem ##2\cdot 10^5## Pa i o temperaturze ##25## oC, zamknięty tłokiem o powierzchni przekroju ##50## cm2. Początkowo objętość gazu wynosiła ##1000## cm3 , a następnie przesunięto tłok
o ##5## cm w prawo, jak pokazano na rysunku. Temperatura gazu się nie zmieniła. Oblicz ciśnienie gazu po przesunięciu tłoka.