nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Egzamin gimnazjalny 2014 - wybrane zadania - kopia

Zawiera: 15 zadań
Egzamin gimnazjalny 2014 - wybrane zadania

Słowa kluczowe:
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
rozwinięcia dziesiętne ułamków
rozwinięcia dziesiętne ułamków Zadania  Zestawy  Multimedia
jednostki prędkości
jednostki prędkości Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
obwód prostokąta
obwód prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat.

Okulary bez promocji kosztują ##450## zł, a klient zgodnie z obowiązującą promocją może je kupić za ##288## zł. Ile lat ma ten klient? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##64##                     B. ##56##                     C. ##44##                     D. ##36##

Zadanie 2

 ( )
Sześć maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Przez ##8## godzin taką samą partię butelek wykonają ##3## takie maszyny ##P## ##F##
Połowę partii takich butelek ##6## maszyn wykona przez ##2## godziny ##P## ##F##
 

Zadanie 3

 ( )
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczbą większą od ##\frac{1}{3}## jest

A. ##\frac{300}{900}##               B. ##\frac{300}{900-1}##               C. ##\frac{300}{900+1}##               D. ##\frac{300-1}{900}##

Zadanie 4

 ( )
Dane są liczby: ##3, 3^4, 3^{12}##.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Iloczyn tych liczb jest równy

A. ##3^{16}##                   B. ##3^{17}##                   C. ##3^{48}##                   D. ##3^{49}##

Zadanie 5

 ( )
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczba ##\sqrt{120}##  znajduje się na osi liczbowej między

A. ##10## i ##11##           B. ##11## i ##12##           C. ##12## i ##20##           D. ##30## i ##40##

Zadanie 6

 ( )
Rozwinięcie dziesiętne ułamka ##\frac{51}{370}## jest równe ##0,1(378)##.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się
cyfra

A. ##1##                       B. ##3##                       C. ##7##                       D. ##8##

Zadanie 7

 ( )
W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część − prowadzącą przez jezioro − przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.


Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Cała trasa miała długość ##50## km.
B. Zawodnik przebiegł ##8## km.
C. Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o ##4## km większa od odległości,      którą przepłynął.
D. Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była ##5## razy większa od      odległości, którą przebiegł.

Zadanie 8

 ( )
Prędkość średnia piechura na trasie ##10\ km## wyniosła ##5\frac{km}{h}##, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa ##20\frac{km}{h}##. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##30## minut           B. ##60## minut           C. ##90## minut           D. ##120## minut

Zadanie 9

 ( )
W prostokątnym układzie współrzędnych
przedstawiono wykres funkcji.


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.


A.
Dla argumentu ##2## wartość funkcji jest równa 3.
B. Funkcja przyjmuje wartość ##0## dla argumentu ##1##.
C. Wartość funkcji jest równa –##2## dla argumentu –##3##.
D. Dla argumentów większych od –##1## wartości funkcji są dodatnie.

Zadanie 10

 ( )
Rzucamy jeden raz sześcienną kostką do gry. Oznaczmy przez ##p_2## prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez ##2##, a przez
##p_3## – prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez ##3##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Liczba ##p_2## jest mniejsza od liczby ##p_3##. ##P## ##F##
Liczby ##p_2## i ##p_3## są mniejsze od ##\frac{1}{6}##. ##P## ##F##
 

Zadanie 11

 ( )
Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3.

Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą
i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.
 
  Średnia arytmetyczna (°C) Mediana (°C) Amplituda (°C)
A. 7 0 1
B. 1 0 7
C. 7 2 1
D. 1 2 7
 

Zadanie 12

 ( )
Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Jeden z boków prostokąta ma długość ##8##. ##P## ##F##
Obwód prostokąta jest równy ##20##. ##P## ##F##
 

Zadanie 13

 ( )
Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Objętość tego graniastosłupa jest równa

A. ##9\sqrt{6}##                  B. ##18\sqrt{2}##                C. ##18\sqrt{6}##                D. ##36\sqrt{2}##

Zadanie 14

 ( )
Cena godziny korzystania z basenu wynosi ##12## zł. Można jednak kupić miesięczną kartę rabatową za ##50## złotych, upoważniającą do obniżki cen, i wtedy za pierwsze ##10## godzin pływania płaci się ##8## złotych za godzinę, a za każdą następną godzinę – ##9## złotych. Wojtek kupił kartę rabatową i korzystał z basenu przez ##16## godzin. Czy zakup karty był dla Wojtka opłacalny? Zapisz obliczenia.

Zadanie 15

 ( )
Z sześcianu zbudowanego z ##64## małych sześcianów o krawędzi ##1## cm usunięto z każdego narożnika po jednym małym sześcianie (patrz rysunek). Oblicz pole powierzchni powstałej bryły i porównaj je z polem powierzchni dużego sześcianu. Zapisz obliczenia.