nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Egzamin gimnazjalny 2013 - wybrane zadania.

Zawiera: 14 zadań
 Egzamin gimnazjalny 2013 - wybrane zadania.

Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówności
liczby spełniające nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
##10## lat ##5##
##14## lat ##3##
##15## lat ##4##
##16## lat ##8##
               
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Mediana wieku uczestników obozu jest równa
 
A. ##14## lat.            B. ##14,5## roku.             C. ##15## lat.              D. ##15,5## roku.

Zadanie 2

 ( )
W pewnej hurtowni za ##120## jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić ##1500## zł. Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za ##600## zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
 
A. ##48##                         B. ##50##                         C. ##52##                         D. ##56##

Zadanie 3

 ( )
Cena brutto = cena netto + podatek VAT

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli cena netto ##1## kg jabłek jest równa ##2,50## zł, a cena brutto jest równa ##2,70## zł, to podatek VAT wynosi ##8##% ceny netto. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa ##22## zł, to cena tej książki z ##5##% podatkiem VAT wynosi ##24,10## zł. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
 

Zadanie 4

 ( )
Ile spośród liczb: ##\frac{2}{3},\frac{1}{2},\frac{10}{25},\frac{1}{4}## spełnia warunek ##\frac{2}{5}<x<\frac{3}{5}##?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna liczba.       B. Dwie liczby.       C. Trzy liczby.      D. Cztery liczby.

Zadanie 5

 ( )
Dane są liczby: ##a=\left ( -2 \right )^{12},b=\left ( -2 \right )^{11},c=2^{10}##. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:
 
A. ##c, b, a##.                B. ##a, b, c##.                  C. ##c, a, b##.                 D. ##b, c, a##.

Zadanie 6

 ( )
Dane są liczby ##x## i ##y## spełniające warunki: ##x < 0## i ##y < x##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.

Liczba ##y## jest ujemna. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Liczba ##x## jest większa od liczby ##y##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Zadanie 7

 ( )
W pudełku było ##20## kul białych i ##10## czarnych. Dołożono jeszcze ##10## kul białych i ##15## czarnych.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.
 
Przed dołożeniem kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było trzy razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Po dołożeniu kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Zadanie 8

 ( )
W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga ##\frac{2}{3}## jego wysokości. Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##16000## litrów          B. ##1600## litrów          C. ##160## litrów         D. ##16## litrów

Zadanie 9

 ( )
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ##ABL## ma takie samo pole, jak trójkąt ##ABD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole równoległoboku ##ABCD## jest cztery razy większe od pola trójkąta ##AKD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Zadanie 10

 ( )
Punkt ##B## jest środkiem okręgu. Prosta ##AC## jest styczna do okręgu w punkcie ##C,\left | AB \right |=20## cm i ##\left | AC \right |=16## cm.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień ##BC## okręgu ma długość
 
A. ##12## cm                   B. ##10## cm                   C. ##4## cm                   D. ##2## cm

Zadanie 11

 ( )
Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę ##\alpha##, drugi ma miarę o ##30^{\circ}## większą niż kąt ##\alpha##, a trzeci ma miarę trzy razy większą niż kąt ##\alpha## . Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Trójkąt ten jest
 
A. równoboczny.   B. równoramienny.   C. rozwartokątny.   D. prostokątny.

Zadanie 12

 ( )
Kąt ostry rombu ma miarę ## 45^{\circ}##, a wysokość rombu jest równa ##h##. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Pole tego rombu można wyrazić wzorem
 
A. ## P=h^{2}##          B. ## P=h^{2}\sqrt{2}##          C. ## P=\frac{h^{2}\sqrt{2}}{2}##          D. ## P=\frac{h^{2}\sqrt{3}}{4}##

Zadanie 13

 ( )
W pewnej klasie liczba chłopców stanowi ##80##% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.

Zadanie 14

 ( )
Na rysunku przedstawiono trapez ##ABCD## i trójkąt ##AFD##. Punkt ##E## leży w połowie odcinka ##BC##. Uzasadnij, że pole trapezu ##ABCD## i pole trójkąta ##AFD## są równe.