nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Dziedzina funkcji - kartkówka

Zawiera: 6 zadań
Kartkówka z kilku zadań dotyczących wyznaczania dziedziny funkcji.

Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia

Co teraz?

Jeśli chcesz wpisz indywidualne, własne dane: tytuł, datę oraz jej widoczność, grupę i wciśnij "Zmień nagłówek".
Potem wystarczy już tylko wydrukować zestaw.

Nagłówek

 

Zadanie 1

 ( )
Dziedziną funkcji ##f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-16}{\left ( x-2 \right )\left ( x+4 \right )}## jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -2,4 \right \}##       B. ##R\setminus \left \{ 2,-4 \right \}##       C. ##R\setminus \left \{ -4,4 \right \}##       D. ##R\setminus \left \{ 2\right \}##

Zadanie 2

 ( )
Dziedziną funkcji ##f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-25}{x^{2}-4x}## jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -5,5 \right \}##                               B. ##R\setminus \left \{ 0,4 \right \}##
C.
##R\setminus \left \{ -2,2 \right \}##                               D. ##R\setminus \left \{ -5,0,4,5 \right \}##

Zadanie 3

 ( )
Dziedziną funkcji ##f## , określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}##, jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -4,4 \right \}##              B. ##R\setminus \left \{ -4\right \}##             C. ##R##             D. ##R\setminus \left \{ 5 \right \}##

Zadanie 4

 ( )
Wyrażenie ## \log_{4}\left ( 1-2x \right )## jest określone dla wszystkich liczb ##x## spełniających warunek

A. ## x> \frac{1}{2}##                 B. ## x< \frac{1}{2}##                 C. ## x\leq 0##                 D. ## x> 0##

Zadanie 5

 ( )
Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{x+4}{x^2-16}## jest zbiór:

A. ##\mathbb{R} \setminus {4}##          B. ##(-\infty,4)##          C. ##\mathbb{R} \setminus \{-4,4\}##          D. ##(4,0)##

Zadanie 6

 ( )
Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{6-x}{\sqrt{-x-3}}## jest:

A. ##(-\infty,-6)\cup(6,\infty)##    B. ##(-\infty,6\rangle##    C. ##(-\infty,-3)##     D. ##(-\infty,-3 \rangle##