nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Opracowania lektur dla wszystkich klas szkół podstawowych

Jacek Poznański

Cena: 15.10

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Zapoznaj się z danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej w Polsce w latach 1989–2009 i wykonaj polecenia.

Tabela 1
Frekwencja wyborcza w Polsce podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i w referendach po 1989 roku.
Na podstawie: www.pkw.gov.pl

Tabela 2
Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1989–2007.

                                    Na podstawie: www.pkw.gov.pl

A. Na podstawie tabeli 2. podaj wielkość frekwencji w wyborach do Sejmu
Kontraktowego  ...................................................................................

B.
Wyjaśnij, dlaczego w latach 1990, 1995 i 2005 podano dwa wskaźniki
frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich. W wypowiedzi powołaj się
na Konstytucję RP.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

C. Porównaj frekwencję obywateli polskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego z frekwencją w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na podstawie własnej wiedzy wyjaśnij różnicę frekwencji.
Porównanie:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Wyjaśnienie:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

A. 62,70 [%]
B. Przykładowa odpowiedź
W pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, zorganizowano więc drugą turę wyborów.
C. Porównanie
Przykładowe odpowiedzi
• Obywatele polscy znacznie liczniej wzięli udział w referendum unijnym niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
• Większość Polaków wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostała bierna, a wobec referendum unijnego aktywna [wzięła udział w głosowaniu].
• Frekwencja w referendum była wyższa.

Wyjaśnienie
Przykładowe odpowiedzi
Frekwencja w referendum
• Jego wyniki miały zdecydować o przyszłości polskiego państwa.
• Miało charakter rozstrzygający w ważnej dla obywateli sprawie.
• Zostało poprzedzone rozległą kampanią informacyjną i propagandową, zachęcającą do uczestnictwa.
• Trwało dwa dni, aby jak najwięcej wyborców mogło wziąć w nim udział.

Frekwencja w wyborach
• Ogólna niechęć obywateli do wyborów parlamentarnych.
• Mała wiedza na temat zasad działania i konstrukcji struktur unijnych.
• Brak zaufania do polskich elit politycznych.
Odpowiedź dodano: 22.07.2014
Słowa kluczowe: