nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

My i historia. Historia i społeczeństwo. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń

Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Olszewska

Cena: 12.90

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Wiele izotopów promieniotwórczych znajduje zastosowanie w technice. Jednym z nich jest izotop ameryku ##^{241}Am##, który znalazł zastosowanie w czujnikach dymu. Produkuje się go, bombardując neutronami izotop plutonu ##^{239}Pu##. Powstałe jądra ulegają samorzutnemu rozpadowi, w wyniku którego powstają jądra ameryku ##^{241}Am##. Te z kolei rozpadają się i powstają cząstki alfa oraz praktycznie trwałe jądra neptuna ##_{93}Np \ (T_{1/2} \approx 2\cdot 10^6## lat).

a) Korzystając z podanych informacji, uzupełnij poniższe równania reakcji.

##2 _0^1\ n \ + \ _{94}^{239}Pu \ \rightarrow \ _{94}^{...}Pu \ \rightarrow \ _{95}^{241}Am \ + \ ... + \  \tilde{v_e}##
##_{95}^{241}Am \  \rightarrow \  ... \ + \ _{93}^{...} Np##

b) Zapisz, jaka własność promieniowania alfa pozwala na bezpieczne użycie izotopu ameryku ##^{241}Am## w czujnikach dymu montowanych w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) poprawne uzupełnienie reakcji
##2 _0^1 n \ + \ _{94}^{239}Pu \ \rightarrow \ _{94}^{241}Pu \  \rightarrow \ _{95}^{241} Am \ + \ _{-1}^0 \ e \  + \ \tilde{v_e}##
(zamiast ##_{-1}^0 e## może być ##\beta## lub ##\beta^{-}##)

##_{95}^{241}Am \ \rightarrow \ _2^4He \ + \ _{93}^{237}Np##
(zamiast ##_2^4He## może być ##_2^4\alpha## lub ##\alpha##)

b) mała przenikliwość (lub krótki zasięg)
Odpowiedź dodano: 19.07.2014
Słowa kluczowe: