nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Przygoda z klasą. Integracja. Klasa 3. Podręcznik 2. Wersja dla uczniów ze specyficznymi potrzebami

Grażyna Bartosiak, Jolanta Bonar, Elżbieta Burakowska, Mirosław Dąbrowski

Cena: 10.50

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

W komórkach wielu pierwotniaków występują wodniczki tętniące, pełniące istotną rolę w utrzymaniu stałości ich środowiska wewnętrznego. Uzasadnij, że wodniczki tętniące w komórkach pierwotniaków słodkowodnych pełnią funkcję adaptacyjną do środowiska. W odpowiedzi uwzględnij stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego pierwotniaków i środowiska, w którym żyją.
…................................................................................................................
...................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

• Stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego u pierwotniaków słodkowodnych jest wyższe od stężenia środowiska, w którym żyją(hipertoniczne), dlatego istnieje konieczność usuwania przez wodniczki tętniące nadmiaru napływającej wody.

• Pierwotniaki słodkowodne żyją w środowisku hipotonicznym (o niższym stężeniu niż roztwór wewnątrzkomórkowy), więc wodniczki tętniące umożliwiają usuwanie nadmiaru wody wnikającej do ich komórek.
Odpowiedź dodano: 31.07.2014
Słowa kluczowe: