nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Chemia organiczna

Ewa Białecka-Florjańczyk, Joanna Włostowska

Cena: 43.50

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Trzy statki ##A, B## i ##C## są jednakowo oddalone od platformy wiertniczej. Wzajemne położenie statków przedstawiono na rysunku. Platforma wiertnicza znajduje się w punkcie ##O## (niezaznaczonym na rysunku).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.

Punkt ##O## jest punktem przecięcia symetralnych boków trójkąta ##ABC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Punkt ##O## jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ##ABC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

PF
Odpowiedź dodano: 17.02.2017
Słowa kluczowe: