nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Matematyka. Klasa 2. Zeszyt 1. Ćwiczenia

R. Pawlak

Cena: 6.00

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Szukając sposobów podwyższenia frekwencji wyborczej w Polsce, zaproponowano wprowadzenie przymusu uczestnictwa obywateli polskich w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendach.

Ustosunkuj się do tej propozycji. Podaj argumenty i kontrargumenty. Rozważ inne niż przymus wyborczy działania, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie obywateli życiem politycznym kraju.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

Przykładowe argumenty za przymusem wyborczym
Przymus wyborczy może
• zwiększyć zainteresowanie życiem politycznym kraju, ponieważ przynajmniej część wyborców będzie chciała poznać kandydatów i ich programy
• skłonić większą liczbę obywateli do ustosunkowania się do ważnych kwestii społecznych czy politycznych
• skłonić obywateli do wzięcia odpowiedzialności za losy kraju (zwiększyć świadomość obywatelską).

Przykładowe argumenty przeciw przymusowi wyborczemu
Przymus wyborczy
• łamie konstytucyjne prawa i wolności
• grozi dewaluacją wartości demokratycznych
• zwiększa niebezpieczeństwo dokonywania nieprzemyślanych wyborów
• może wywołać odwrotny efekt – bunt, niechęć, a nie wzrost zaangażowania w życie kraju.

Przykłady innych działań
• głosowanie dwudniowe
• wydłużony czas pracy lokali wyborczych
• głosowanie przez pełnomocników
• głosowanie przez Internet
• zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych
• propagowanie udziału w wyborach
• podniesienie poziomu kultury politycznej.
Odpowiedź dodano: 22.07.2014
Słowa kluczowe: