nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Matematyka Nowej Ery. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum

Władysława Paczesna, Krzysztof Mostowski

Cena: 25.00

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem miało być sprawdzenie, czy podczas kiełkowania zachodzą w nasionach procesy metaboliczne. Termos napełniono kiełkującymi nasionami (ziarnami) pszenicy i szczelnie zamknięto korkiem. W korku umieszczono termometr w sposób umożliwiający odczyt temperatury. Pomiary temperatury rejestrowano co 3 godziny w ciągu 24 godzin trwania doświadczenia. Stwierdzono stopniowy wzrost temperatury w próbie badawczej.

a) Podaj, jak powinna wyglądać próba kontrolna do tego doświadczenia.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

b) Zaznacz błędnąinterpretacjęwyników powyższego doświadczenia.

A. W czasie kiełkowania nasion wzrasta ilośćwydzielanego ciepła.
B. W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywnośćreakcji oddychania.
C. W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywność przemian anabolicznych.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) Przykłady poprawnych odpowiedzi:
• Niekiełkujące, np. suche nasiona pszenicy umieszczone w termosie zamkniętym korkiem z termometrem.
• Zagotowane kiełkujące nasiona umieszczone w termosie zamkniętym korkiem z termometrem.

b) C. / W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywnośćprzemian anabolicznych.
Odpowiedź dodano: 31.07.2014
Słowa kluczowe: