nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Powtórka z literatury. Klasa 2. Gimnazjum. Mini wersja w środku

Barbara Włodarczyk

Cena: 10.50

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Poniżej zamieszczono wykres zależności kwadratu maksymalnej wartości prędkości ##v^2_{max}## wybitych z katody fotoelektronów od energii ##E## fotonów padających na fotokatodę. W tabeli podano wartości pracy wyjścia dla materiałów, z których wykonywane są fotokatody.

a) Ustal, analizując wykres, z jakiego materiału wykonano fotokatodę. Podkreśl w tabeli obok wykresu nazwę tego materiału.

b) Wyprowadź wzór, za pomocą którego można obliczyć wartości liczbowe konieczne do wykonania powyższego wykresu. Przyjmij, że znane są energie padających fotonów i praca wyjścia materiału fotokatody.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) potas
b) ##v^2=\frac{2}{m}E-\frac{2\cdot W}{m}##
(dopuszcza się otrzymanie wzoru ##v=\sqrt{\frac{2(E-W)}{m}}## )
Odpowiedź dodano: 19.07.2014
Słowa kluczowe: