nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Kucharz małej gastronomii. Podstawy rachunkowości. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej

Hanna Górska-Warsewicz

Cena: 21.10

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Podstawą graniastosłupa prostego ##ABCDEF## jest trójkąt prostokątny ##ABC##, w którym ##|\sphericalangle ACB|=90^\circ## (zobacz rysunek). Stosunek długości przyprostokątnej ##AC## tego trójkąta do długości przyprostokątnej ##BC## jest równy ##4:3##. Punkt ##S## jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ##ABC##, a długość odcinka ##SC## jest równa ##5##. Pole ściany bocznej ##BEFC## graniastosłupa jest równe ##48##. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia