nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Omówienia lektur. Pozytywizm

Agnieszka Krawczyk

Cena: 8.10

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Podaj polskie nazwy opisanych instytucji lub organów Unii Europejskiej. Nie używaj skrótów.

A.
Politycznie niezależna od rządów państw członkowskich instytucja, która reprezentuje całą Unię Europejską i dba o jej interesy. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, odpowiada za wykonywanie decyzji Parlamentu i Rady.
.....................................................................................

B. Instytucja powołana do życia w 1994 roku. Jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów członkowskich. Dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości.
.....................................................................................

C. Jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich delegują do niej ministrów kierujących resortami, których problemy rozpatrywane są na jej forum.
.....................................................................................

D.
Instytucja uprawniona do rozstrzygania sporów prawnych powstałych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. W jej skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Powstała w 1952 roku.
.....................................................................................
Informacje publikowane na stronie www.ukie.gov.pl
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

A. Komisja Europejska
B. Komitet Regionów
C. Rada Unii Europejskiej
D. Trybunał Sprawiedliwości [Europejski Trybunał Sprawiedliwości]
Odpowiedź dodano: 22.07.2014
Słowa kluczowe: