nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Fizyka 2. Zeszyt ćwiczeń 1

Barbara Biesiedna, Halina Ulatowska

Cena: 11.60

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Piechur porusza się z prędkością ##6\mathrm{\frac{km}{h}}##. Każdy jego krok ma długość ##0,4## m.
Ile kroków wykona piechur w czasie ##5## minut? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##1000## kroków      B. ##1200## kroków      C. ##1250## kroków      D. ##2500## kroków
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

C
Odpowiedź dodano: 18.02.2017
Słowa kluczowe: