nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Statystyka od podstaw

Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Cena: 58.20

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Organizatorzy konkursu matematycznego przygotowali zestaw, w którym było ##10## pytań z algebry i ##8## pytań z geometrii. Uczestnicy konkursu losowali kolejno po jednym pytaniu, które po wylosowaniu było usuwane z zestawu. Pierwszy uczestnik wylosował pytanie z geometrii.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.
 

Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania

z geometrii jest równe ##\frac{7}{17}##.

##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania

z algebry się nie zmieniło.

##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

PF
Odpowiedź dodano: 18.02.2017
Słowa kluczowe:
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia