nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Geograficzne podróże. Testy egzaminacyjne z geografii dla gimnazjalistów

Kostulska - Grzelak Elżbieta

Cena: 17.10

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na wykresach przedstawiono udział głównych źródeł energii służących do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce w 2009 roku.
 
a) Na podstawie wykresów sformułuj dwa wnioski dotyczące różnic w strukturze źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
b) Wymień dwie ekologiczne korzyści, jakie odniosłaby Polska dzięki zmianie struktury źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej na strukturę zbliżoną do występującej w Szwecji.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) Przykład poprawnej odpowiedzi:
– w Szwecji większy udział mająźródła energii odnawialnej
– w Polsce dominuje źródło nieodnawialne (węgiel)
b) Przykład poprawnej odpowiedzi:
– zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach śmieci i hałdach
– oszczędzanie nieodnawialnych zasobów węgla

Odpowiedź dodano: 21.12.2013
Słowa kluczowe: