nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Przygoda Z Klasą. Klasa 3 Nauczanie Zintegrowane. Zeszyt Ćwiczeń 2

Praca Zbiorowa

Cena: 9.00

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.


Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.
1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu

elektroujemności      masy atomowej ładunku      jądra atomowego
 
2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu

elektroujemności      masy atomowej      ładunku jądra atomowego
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

1. elektroujemności         masy atomowej           ładunku jądra atomowego
2. elektroujemności      masy atomowej           ładunku jądra atomowego
Odpowiedź dodano: 20.07.2014

Zestawy zawierające to zadanie:

sprawdzian 1

Słowa kluczowe: