nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Prosto do matury. Matematyka 2. Podręcznik. Zakres podstawowy

Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Cena: 24.50

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Źródło 1. Plakat wyborczy z 1930 r.

[w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 183.
 
Źródło 2. Układ sił politycznych w sejmie na podstawie wyników wyborów z 1930 r.
  Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 184.
 
Źródło 3. List profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do posła BBWR profesora Adama Krzyżanowskiego (fragmenty)

Liczne wydarzenia [...] podważają [...] moralne podstawy naszego życia społecznego i politycznego w Polsce [...]. W szeregu tych zdarzeń sprawa więźniów brzeskich [aresztowanych w nocy z 9 na 10 września 1930 r.] jest zjawiskiem najgroźniejszym. [...] Przedstawiamy Panu wiadomości o losie więźniów: Więźniowie Ci, byli ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na Sejm Polski [...] byli zmuszani do wykonywania prac poniżających. Więźniowie byli głodzeni przez dwa miesiące [...]. Niektórzy więźniowie byli bici. [...] Jesteśmy przekonani, że Pan uczyni wszystko [...] dla naprawienia krzywd i zapobieżenia powtórzeniu się w Polsce podobnych wypadków.
[w:] Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 187.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Źródło 1. to plakat wyborczy
1. Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
2. Centrolewu.
3. Chadecji.
4. Klubu Narodowego.

B. Czy ugrupowanie, które zwyciężyło w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 1930 r., mogło samodzielnie utworzyć rząd? Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

C. Wyjaśnij, dlaczego władze sanacyjne zdecydowały się na aresztowania, o których mowa w źródle 3.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Zacytowany list (źródło 3.) został napisany w obronie polityków, wśród których był
1. Ignacy Mościcki.
2. Gabriel Narutowicz.
3. Ignacy Paderewski.
4. Wincenty Witos.
 
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

A. 1
B. Przykłady poprawnej odpowiedzi:
• Tak. Ugrupowanie uzyskało w wyborach ponad 50% głosów.
• Tak. Ugrupowanie to uzyskało w wyborach taką przewagę, że nie musiało tworzyć koalicji.
C. Przykłady poprawnej odpowiedzi:
• pozbawienie opozycji przywódców na czas kampanii wyborczej
• próba zastraszenia członków/zwolenników opozycyjnych partii politycznych
D. 4
Odpowiedź dodano: 22.12.2013
Słowa kluczowe: