nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Myślę i liczę. Ćwiczenia. Klasa 2. Semestr 1

Maria Frindt, Joanna Jednorals

Cena: 10.00

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Źródło: www.cbos.pl

a) Kto powinien podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Na podstawie wykresu przedstaw zmiany opinii respondentów w latach 1993–2000.
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

b) Wymień po dwa działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jakie
na terytorium gminy mogą podjąć jej władze i mieszkańcy.
władze gminy
• ...........................................................................................................
• ...........................................................................................................

mieszkańcy gminy
• ...........................................................................................................
• ...........................................................................................................
 
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) Przykładowa odpowiedź
W 2000 roku w porównaniu do roku 1993 badani w coraz większym stopniu przenoszą odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego na siebie samych i władze lokalne, a w mniejszym obarczają tym obowiązkiem władze centralne i wojewódzkie.

b)  władze gminy
Przykładowe odpowiedzi
• Budowa [pozyskanie środków na budowę] infrastruktury proekologicznej [oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, pojemniki do segregowania śmieci].
• Tworzenie [pozyskiwanie środków na tworzenie] specjalnych stref chronionych na terenie gminy.
• Działania kształtujące proekologiczne postawy.

mieszkańcy gminy
Przykładowe odpowiedzi
• Korzystanie z energooszczędnych urządzeń elektrycznych [oświetlenia].
• Segregowanie śmieci.
• Przestrzeganie prawa chroniącego środowisko naturalne, np. zakazu wywożenia śmieci do lasu.
Odpowiedź dodano: 22.07.2014
Słowa kluczowe: