nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Dziennik zajęć zintegrowanych. Klasa 3

Cena: 29.89

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Na pytanie o motywy sympatii dla polityka, który odwiedził Polskę, aż 37,6% respondentów wskazało na „przyjemny i serdeczny stosunek do Polski i Polaków, uznanie naszych granic”. Kolejne miejsca zajęły opinie: „zręczny polityk, mądrze rządzi Francją [...]” (21%), „w czasie ostatniej wojny walczył z hitleryzmem” (10,8%), „bo jest prezydentem Francji” (10,6%), [...] „uniezależnił się od USA [...]” (3,9%). [...] Wybierając poszczególne elementy wizyty budzące największą aprobatę, aż 52% wskazywało na wypowiedzi generała o nienaruszalności granic i polskości Ziem Zachodnich. [...] Przejawem sympatii do gościa była moda na nakrycia głowy zbliżone do tych, jakie on nosił [...], która przetrwała przez dwa sezony po jego wizycie.

[w:] M. Pasztor, Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969, Toruń 2003, s. 371–372.

A.
Rozpoznaj polityka, którego dotyczy tekst.  ..........................................

B.
Wymień najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej, któremu poświęcono szczególną uwagę w czasie wizyty tego polityka w naszym kraju.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

A. (Charles) de Gaulle
B. Przykłady poprawnej odpowiedzi:
• Najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej to uznanie przez Zachód
nienaruszalności granicy zachodniej państwa polskiego.
• Najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej to uznanie przez Zachód nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Odpowiedź dodano: 22.12.2013
Słowa kluczowe: