nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii

Paweł Pasierbiak

Cena: 37.70

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie rysunku opublikowanego w polskim czasopiśmie satyrycznym w 1939 r. wykonaj polecenia.
                                        [w:] „Wróble na Dachu” 1939, nr 3, okładka.
 
A. Wyjaśnij koncepcję polityki zagranicznej, której dotyczy rysunek.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

B. Rozpoznaj postaci przedstawione na rysunku.
• Numerem 1 oznaczono   ..................................
• Numerem 2 oznaczono   ..................................

C. Oceń, czy polityka, której dotyczy rysunek, skutecznie zabezpieczyła interesy Polski w 1939 r. Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

A. Przykłady poprawnej odpowiedzi:
• Polityka równowagi polegała na zachowaniu równego dystansu politycznego w stosunku do Niemiec i ZSRR.
• Była to polityka polegająca na zawieraniu prawie jednakowo brzmiących układów politycznych z Niemcami i z ZSRR.
B. 1. (Józef) Stalin, 2. (Adolf) Hitler
C. Przykłady poprawnej odpowiedzi:
• Nie. We wrześniu 1939 r. Niemcy i ZSRR dokonały agresji na Polskę.
• Nie. W sierpniu 1939 r. Niemcy i ZSRR podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow.
Odpowiedź dodano: 22.12.2013
Słowa kluczowe: