nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Biblioteczka opracowań. Zeszyt 50. Poezje Wisławy Szymborskiej

Urszula Lementowicz

Cena: 1.80

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe. Wpisz w wyznaczone miejsca litery, którymi oznaczono te zdania.

Tabela. Deklarowane powody aktywności społecznej w Polsce
 
Które z wymienionych powodów były dla Pana(i) najważniejsze, gdy procent decydował(a) się Pan(i) zaangażować w dobrowolną, nieodpłatną pracę w celach wskazań społecznych? procent
wskazań
 
Przekonanie, że innym po prostu trzeba pomagać. 55
Przekonanie, że jeśli ja pomogę innym, to i mnie ktoś kiedyś pomoże. 42
Współczucie wobec ludzi potrzebujących pomocy. 40
Świadomość, że – pomagając innym – łatwiej rozwiązać wspólne problemy. 32
Możliwość poznania innych ludzi. 18
Przekonania religijne. 17
Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, których nie można byłoby zdobyć w inny sposób. 14
Możliwość zdobycia doświadczenia przydatnego w pracy lub w poszukiwaniu pracy. 12
Możliwość pogłębienia wiedzy o celu, który popieram, lub problemie, który mnie interesuje. 12
Znajomość osób zaangażowanych w pracę społeczną. 8
Chęć poznania swoich sąsiadów lub członków własnej społeczności lokalnej. 7
W moim środowisku praca społeczna jest popularna, modna. 5
Trudno powiedzieć. 5

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jeden powód; zamieszczono wyłącznie odpowiedzi osób poświęcających wolny czas na pracę społeczną.
Na podstawie: Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Komunikat z badań CBOS BS/62/2011.


A. Najwięcej spośród ankietowanych jest przekonanych, że jeżeli udzielą komuś pomocy, to i im ktoś kiedyś takiej pomocy udzieli.
B. Zaangażowanie w dobrowolną i nieodpłatną pracę społeczną najczęściej wynika z przekonania, że innym należy pomagać.
C. Co dwudziesty spośród badanych wskazał, że praca społeczna w jego środowisku jest popularna i modna.
D. Co siódmy z respondentów jest przekonany, że praca społeczna na rzecz innych będzie korzystna przy poszukiwaniu pracy.
 
zdanie prawdziwe -    
 
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

B, C
Odpowiedź dodano: 23.12.2013
Słowa kluczowe: