nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Szukam Was 1. Podręcznik do religii. Klasa 1 gimnazjum

Władysław Kubik

Cena: 15.00

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

Tabela. Udział różnych form własności ziemi w powierzchni ogólnej użytków rolnych w wybranych państwach w latach 1975–1977 (w %)

Państwo Spółdzielnie
produkcyjne
Gospodarstwa
państwowe
Gospodarstwa
prywatne
ZSRR 44 52 4
Czechosłowacja 62 31 7
Polska 4 27 69
Węgry 55 31 14
Jugosławia 1 14 85

Na podstawie: W. Roszkowski, Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, Warszawa 2008, s. 110.

Wymień państwa, w których struktura własności ziemi najbardziej różniła się od modelu radzieckiego.
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

Polska, Jugosławia
Odpowiedź dodano: 22.12.2013
Słowa kluczowe: