nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Historia w tekstach źródłowych 2

Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk

Cena: 10.40

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

Tabela. Struktura zawodowo czynnej ludności Wielkiej Brytanii w latach 1801–1911 (w %)

Rok Rolnictwo,
lesnictwo
i rybołówstwo
Rzemiosło,
przemysł
i górnictwo
Handel
i transport
Inne
1801 35,9 29,7 11,2 23,2
1841 22,2 40,5 14,2 23,1
1861 18,7 43,6 16,6 21,1
1881 12,6 43,5 21,3 22,6
1911 8,3 46,4 21,5 23,8

Na podstawie: M. Eckert, A. Nadolny, W. Stobrawa, Historia gospodarcza i społeczna świata w XIX i XX w., Zielona Góra 1993, s. 43, 102.

Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego skutki zilustrowano danymi w tabeli, oraz dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.
..............................................................................................................
Argumenty
•  ...........................................................................................................
•  ...........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

industrializacja (uprzemysłowienie, rewolucja przemysłowa)
Przykładowe argumenty:
• zwiększające się zatrudnienie w rzemiośle, przemyśle, górnictwie
• malejące zatrudnienie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie
Odpowiedź dodano: 22.12.2013
Słowa kluczowe: