nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Historia. Zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych. Gimnazjum

Włodzimierz Chybowski

Cena: 11.90

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na mapie zaznaczono numerami od 1 do 7 wybrane państwa Europy.

Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. Przyjmij, że znak (+) potwierdza podane w tabeli informacje, a znak (–) im zaprzecza.
 
Nazwa państwa Przynależność
do UE
Wyodrębnienie się
z większego
państwa po 1989 roku
Numer
na mapie
Polska + - 1
Estonia      
Bułgaria      
Czechy      
 
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

Estonia + + 3
Bułgaria + – 7
Czechy + + 4
Odpowiedź dodano: 21.12.2013
Słowa kluczowe: