nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Szkolny słownik ekonomiczny

Andrzej Komosa

Cena: 13.30

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Współrzędne prawego górnego wierzchołka ostatniego narysowanego równoległoboku są równe ##\left ( a-1,b+1 \right )##. Współrzędne takiego wierzchołka w następnym równoległoboku będą równe

A. ##\left ( a+4,b+2 \right )##                                     B. ##\left ( a+2,b+3 \right )##      
C.
##\left ( a+3,b+2 \right )##                                     D. ##\left ( a+3,b+1 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

B
Odpowiedź dodano: 18.02.2017
Słowa kluczowe:
układ wspólrzędnych
układ wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia