nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Technologia informacyjna w polskiej szkole

Bronisław Siemieniecki

Cena: 27.10

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierwszym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dolny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Agnieszka narysowała w taki sam sposób ##n## równoległoboków. Współrzędna ##x## prawego górnego wierzchołka ostatniego równoległoboku jest równa

A. ##n + 2##                     B. ##2n##                    C. ##3n + 2##                    D. ##4n##
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

C
Odpowiedź dodano: 18.02.2017
Słowa kluczowe:
układ wspólrzędnych
układ wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia