nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Retoryka

Praca zbiorowa

Cena: 26.60

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Jednym z rodzajów leukocytów we krwi człowieka są granulocyty obojętnochłonne – neutrofile. Pełnią one funkcje obronne, głównie przeciwbakteryjne. Substancje chemiczne wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze wyzwalają u granulocytów zdolność do przechodzenia przez nieuszkodzone ściany naczyń włosowatych, co umożliwia tym komórkom przemieszczanie się do ognisk zapalnych (skupisk bakterii). Tam fagocytują
drobnoustroje chorobotwórcze i następnie trawią je dzięki enzymom zawartym w lizosomach.
Na podstawie: G. Góralski, W. Hałdaś, J. Kasza, A. Kłyś, R. Konieczny, M. Osiołek, M. Popielarska,
A. Wojtusiak, Encyklopedia szkolna. Biologia,Kraków 2006.

a) Na podstawie powyższych informacji podaj dwie cechy granulocytów obojętnochłonnych, które umożliwiają im skuteczną walkę z bakteriami.

1. ...............................................      2. .................................................

b) Wybierz i podkreśl dwie cechy opisanej odporności organizmu.

swoista,      nieswoista,      wrodzona,      nabyta
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) Przykłady poprawnych odpowiedzi (dwie spośród):
• zdolność przemieszczania się do ognisk zapalnych
• zdolność do fagocytozy drobnoustrojów
• obecność w lizosomach odpowiednich enzymów trawiących bakterie
• zdolność do rozpoznawania substancji wydzielanych przez bakterie

b) Poprawna odpowiedź:
odporność: nieswoista, wrodzona
Odpowiedź dodano: 31.07.2014
Słowa kluczowe: