nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Historia. Starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia ze źródłami

Tadeusz Mosiek

Cena: 25.60

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Funkcja kwadratowa ##f## jest określona wzorem ##f(x)=x^2+bx+c## oraz ##f(-1)=f(3)=1##. Współczynnik ##b## jest równy

A. ##-2##                        B. ##-1##                       C. ##0##                       D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi
Do tego zadania konieczny załącznik: Link Popup

Odpowiedzi

A

Z równości ## f(-1)=f(3)## wnioskujemy, że wierzchołek paraboli ma odciętą ##p=\frac{-1+3}{2}=1.##
Podstawiamy do wzoru ##p=-\frac{b}{2a}## i mamy ##-\frac{b}{2}=1## czyli ##b=-2##.
Odpowiedź dodano: 28.12.2017
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji kwadratowej
współczynniki funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia