nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Chemia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 3. Poradnik dla nauczyciela

Klaudia Rogulska, Zbigniew Rogulski, Małgorzata Jeziorska

Cena: 18.90

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Funkcja kwadratowa ##f## jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych ##x## wzorem ##f ( x) = ax^2 + bx + c##. Najmniejsza wartość funkcji ##f ## jest równa ##-4## oraz ##f (1)=f (5)=6##. Oblicz wartość współczynnika ##a##.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

##a=2,5##
Odpowiedź dodano: 19.12.2017

Zestawy zawierające to zadanie:

Matura 2017 maj - zmienione dane  / przed feriami

Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji kwadratowej
współczynniki funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia