nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Podręczny kodeks drogowy

Cena: 15.50

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Do wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o barwie niebieskiej dodano bezbarwny wodny roztwór wodorotlenku sodu.
a) Opisz zmianę, jaką zaobserwowano po zmieszaniu roztworów. Uwzględnij stan skupienia i barwę powstałego związku miedzi(II).
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła po zmieszaniu roztworów.
......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a) Wytrącił się niebieski (galaretowaty) osad.

b) ##Cu^{2+} \ + \ 2OH^{-} \ \rightarrow \ Cu(OH)_2##
lub

Odpowiedź dodano: 20.07.2014
Słowa kluczowe: