nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Biologia. Część 2. Człowiek w równowadze. Podręcznik. Zakres podstawowy

Beata Jancarz, Marzanna Wikiera

Cena: 26.00

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Do podanych fragmentów traktatów międzynarodowych dopisz rok ich podpisania oraz nazwy organizacji, które powstały na ich mocy. Nie używaj skrótów.

Fragmenty traktatów:

A.
Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki Włoskiej, Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, uznając, że energia atomowa stanowi zasadnicze źródło rozwoju i ożywienia przemysłu, które umożliwi
rozprzestrzenienie idei pokoju, [...] zdecydowani stworzyć warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego [...]

rok podpisania traktatu ...........................
nazwa organizacji ..................................................................................

B. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym [...]

rok podpisania traktatu ...........................
nazwa organizacji ..................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

A. rok – 1957
Europejska Wspólnota Energii Atomowej [Euratom]
B. rok – 1949
Organizacja Paktu [Traktatu] Północnoatlantyckiego [Pakt / Traktat / Sojusz
Północnoatlantycki]
Odpowiedź dodano: 22.07.2014
Słowa kluczowe: