nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Matematyka dla przyrodników i inżynierów. Tom 3

Donald A. McQuarrie

Cena: 36.80

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Dany jest wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=-0,3\left ( x-3 \right )\left ( x^{2}-9 \right )##. Wskaż zdanie fałszywe.
 
A. Wielomian ##W## jest wielomianem stopnia trzeciego.
B. Wielomian ##W## ma dokładnie dwa pierwiastki.
C. Liczba ##-3## jest pierwiastkiem wielomianu ##W##.
D. Wartość wielomianu ##W## dla ##x = 1## jest równa ##1,2##.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

D
Odpowiedź dodano: 31.01.2015
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
własności wielomianów
własności wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia