nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Wesoła szkoła sześciolatka. Płyta CD 1

Ewa Witkowska

Cena: 31.11

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Dany jest wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+20##. Liczba ##2## jest pierwiastkiem tego wielomianu i reszta z dzielenia wielomianu ##W## przez trójmian ##x^{2}-2x-3## jest równa ##-x+26##. Wyznacz współczynniki ##a, b, c## wielomianu ##W##.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

##a = −1, b = −3, c = −8##.
Odpowiedź dodano: 26.01.2015
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia